Email: yeah1cmg@yeah1.vn

+84 7300 6071

Close

ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ

Đầu tư: Yeah1CMG có khả năng tư vấn và hoạch định các chiến lược đầu tư một cách hợp lý nhất, phù hợp nhất với từng mục tiêu và dự định của đối tác, luôn hướng đến một mối quan hệ bền vững, lâu dài và tốt đẹp, góp phần đem lại lợi ích tài chính hiệu quả nhất cho đối tác.

Một số dự án Yeah1CMG đã đầu tư như : 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chí Phèo Ngoại Truyện, Cô gái đến từ hôm qua…