Email: yeah1cmg@yeah1.vn

+84 7300 6071

Close

Hồ Ngọc Anh
Giám Đốc Tài Chính Yeah1CMG

28/06/2018

Hồ Ngọc Anh
Giám Đốc Tài Chính Yeah1CMG

  • Cử nhân Học Viện Tài Chính (Academy of Finance).
  • 2003-2006: Công tác tại Học Viện Tài chính (Academy of Finance).
  • 2006-2015: Kế toán trưởng tại Saigon Leather Joint Stock Company.
  • 2015-hiện tại: Giám Đốc Tài Chính Yeah1CMG.
Đội Ngũ Nhân Sự Related