Email: yeah1cmg@yeah1.vn

+84 7300 6071

Close

Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1

04/09/2018

Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
Chủ Tịch Tập Đoàn Yeah1

Là người sáng lập tập đoàn Yeah1 và cũng từng là một người trẻ khởi nghiệp với đầy đam mê, hoài bão cũng như đã thành công với nhiều dự án khởi nghiệp lớn nhỏ khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và giải trí tại Việt Nam. Hiện tại ông là thành viên của Ban chấp hành Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.