Email: yeah1cmg@yeah1.vn

+84 7300 6071

Close

VIETNAM ENTERTAINMENT FUND

VIETNAM ENTERTAINMENT FUND

VEF

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam Giải Trí chính thức công bố Quỹ Đầu Tư Việt Nam Giải Trí (VEF). Đây là một dạng Quỹ đầu tư về giải trí mở hoạt động theo mô hình công ty Holdings (sở hữu cổ phần trong các công ty khác) đầu tiên tại Việt Nam, có giá trị vốn hóa lên đến 50 triệu USD, do VinaCapital Fund Management (VCFM) tư vấn thành lập

VEF là công ty tiên phong tại Việt Nam đầu tư tài chính chuyên sâu trong lĩnh vực giảI trí. Kết hợp cùng với một số công ty sản xuất Việt Nam để tăng vốn cho sản xuất phim, phát hành phim và các hạng mục hấp dẫn khác.

VEF là một hình thức hỗ trợ tài chính rộng rãi và chuẩn hóa cho các studio sản xuất phim tại Việt Nam với mong muốn ngày càng thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất phim tại Việt Nam chuyên nghiệp hơn và mạnh mẽ hơn.

VEF mang đến cho nhà đầu tư sự linh hoạt cần thiết trong việc hoạch định tài chính của tổ chức và cá nhân. Mô hình Quỹ mở cho phép Nhà đầu tư tiết kiệm thời gian nghiên cứu thực hiện đầu tư bằng cách đầu tư định kỳ hoặc một lần và các khoản đầu tư được đa dạng hóa trong nhiều dự án giảI trí trong một kỳ đầu tư, nhưng vẫn cam kết mức lợi nhuận tối thiểu hằng năm.

Website: https://vnentertainment.vn/
F
acebook: https://www.facebook.com/VietnamEntertainmentFund/